Under the cover of a donated book #15

German writer Bernd Brunner has sent to the Sea Library a copy of his book The Ocean at Home: An Illustrated History of the Aquarium. Its English translation was first published in 2005, but this is an expanded second edition from 2011. A rare gift, as the book is out of stock. From now on you will always find it here in the Sea Library and read a colourful and captivating look (with 117 illustrations) at how a Victorian obsession with aquariums still enchants many worldwide. Come, borrow, immerse!

A rare gift from the writer Bernd Brunner, as the book “The Ocean at Home” is out of stock

Vācu rakstnieks Bernd Brunner ir uzdāvinājis Jūras bibliotēkai savas grāmatas “The Ocean at Home: An Illustrated History of the Aquarium” eksemplāru. Pirmoreiz grāmata angļu tulkojumā publicēta 2005. gadā, bet šis ir pārizdots un papildināts 2011. gada izdevums. Īpaša dāvana, jo grāmata tirdzniecībā vairs nav pieejama, bet Jūras bibliotēkā gan! Nāc, aizņemies un lasi krāsaino un aizraujošo izklāstu (ar 117 ilustrācijām) par Viktorijas laika apsēstību ar akvārijiem, kas daudzus visā pasaulē apbur joprojām.