Winter Sea Books 2020

Eight new books on winter shores: seas, oceans, tides, waves and islands. Coming out in January and February 2020! Read more about each book here.

Astoņas jaunas grāmatas ziemas krastos: jūras, okeāni, paisumi un bēgumi, viļņi un salas. Klajā nāks 2020. gada janvārī un februārī. Vairāk par katru grāmatu lasi šeit.