Underwater Farmer in Dahlov Ipcar’s Picture Book “Deep Sea Farm”

“In both my painting and my writing, I create worlds of the imagination. I transform ordinary reality into a reality that has special meaning to me. I hope it will also have special meaning to others,” has said American artist Dahlov Ipcar (1917–2017) who lived and worked until the age of 99. She illustrated and wrote books for children, painted nature, made tapestries and fabric collages, created soft sculptures and painted murals. She inspires me and I am happy to have her book in the Sea Library. In the week, where I interviewed an underwater gardener Sergio Gamberini, it seems perfect timing to show you this beautiful gem.

Let me know, if you want to borrow it!

“Deep Sea Farm” is a picture book that was first published in 1961 and reissued in 2014. It was donated to the Sea Library by San Francisco writer and a good friend Lewis Buzbee. / “Dzelmes ferma” ir bilžu grāmata, kas pirmoreiz tika publicēta 1961. un pārizdota 2014. gadā. Jūras bibliotēkai to uzdāvināja Sanfrancisko rakstnieks un labs draugs Luiss Bazbī.
“Deep Sea Farm” is a story of a merman farmer who lives at the bottom of the sea. He didn’t want to hurt any fish, as he was part fish himself. So he grew other things to eat instead. Two big blue sea horses helped him with his farm work. / “Dzelmes ferma” ir stāsts par nāru-fermeri, kurš mīt dziļi jūrā. Viņš negrib darīt pāri nevienai zivij, jo pats ir pa daļai zivs. Tālab ēdamo cenšas izaudzēt pats. Divi zili jūraszirgi palīdz viņam saimniecības darbos.

“He had a fine farm way down deep in the sea. A fine big farm with rolling meadows, and big gardens where he grew all kinds of deep sea vegetables – sea lettuce, sea beans, sea cucumbers, and all kinds of seaweeds that are good to eat.”

“He had a flock of goatfish and sheep crabs that grazed in the meadows. And he had two spotted dogfish to help herd them.” / “Viņam bija kazu zivju un aitu krabju ganāmpulki, kas grauza zāli un ganījās pļavās.”
“He kept a flock of sea hens too, and every day he gathered the sea eggs, which are prickly all over, like porcupines, but very good to eat instead.” / “Viņš turēja arī jūras vistiņas, un katru dienu gāja pēc jūras olām, kas bija viscaur klātas ar asumiem gluži kā jūras eži, bet ļoti labas ēšanai.”

“Visapkārt mājai bija skaists puķu dārzs, kurā auga koraļļu koki un jūras lillijas, un jūras anemones – visdažādākajās krāsās, dzeltenā un rozā, lavandu krāsā un baltas. Ziedu dārzs bija jo īpaši pasakains, kad starp koraļļu zariem šurpu un turpu peldēja taureņzivis.”

The deep sea farmer was especially proud of his cowfish which he kept safe in a barn from sea lions and sea wolves. “The sea horses lived in the big barn too, and so did a little black catfish that hunted for sea mice.” / Dzelmes fermeris bija īpaši lepns par savām govjzivīm, kuras viņš turēja kūtī, drošībā no jūras lauvām un jūras vilkiem. “Arī jūras zirgi dzīvoja lielajā kūtī tāpat kā mazā melnā kaķzivs, kas medīja jūras pelītes.”
Deep sea farmer always tried to help any little fishes he found caught on fishhooks or in nets. He would set them free and hack the nets and lines with his sword. He also freed crabs and lobsters from lobster traps. But sometimes because of these good deeds he didn’t have time to take care of his farm. All fishes decided to help the farmer. / Dzelmes fermeris vienmēr centās palīdzēt zivtiņām, kas ieķērušās tīklos vai uz āķa. Viņš tās atbrīvoja, maksķerauklas un tīklus sacērtot ar savu zobenu gabalu gabalos. No lamatām viņš atbrīvoja krabjus un omārus. Tācu reizēm visu šo labo darbu dēļ viņam neatlika laika rūpēties par savu saimniecību. Tālab zivtiņas nolēma fermerim palīdzēt.
Because of the cut nets and lost lobster traps the fishermen up above weren’t happy and sailed away from that part of the ocean. All the fishes were glad and celebrate. / Tā kā tīkli bija sagriezti un omāru lamatas pazudušas, zvejniekiem te vairs īpaši nepatika, un viņi aizkuģoja prom no šī okeāna nostūra. Zivīm un jūras radībām tas bija iemesls lielām svinībām.

“The fiddler crabs played music and the banjo catfish strummed while all the fishes danced. Even the snails and hermit crabs danced, and the little scallops clapped their shells.”

“When they all had gone home the farmer sat on his front porch and gazed happily at his flower garden where the sea pinks and sea roses glowed in the lantern fish’s light.”

“Tumsā spīdēja jūras zvaizgnes un sudrabota mēneszivs lēnām slīdēja garām. Viņš ērti iekārtojās šūpuļkrēslā un domāja, cik jauki un mierpilni ir būt zemkopim jūras dzīlēs.”

“Gan gleznojot, gan rakstot, es radu iztēles pasaules. Ierasto realitāti es pārvēršu tādā realitātē, kurai piemīt man īpaša nozīme. Cerībā, ka arī citiem tā nozīmēs ko īpašu,” ir teikusi amerikāņu māksliniece Dālova Ipkara (1917–2017), kura nodzīvoja un strādāja līdz 99 gadu vecumam. Viņa ilustrēja un arī rakstīja grāmatas bērniem, gleznoja dabu, veidoja gobelēnus, audumu kolāžas un mīksto materiālu skulptūras, kā arī ir radījusi vairākus sienu gleznojumus. Viņa mani iedvesmo, un esmu priecīga, ka viņas grāmata ir Jūras bibliotēkā. Nedēļa, kad intervēju zemūdens dārznieku Serdžio Gamberīni, šķiet, īstais mirklis, lai parādītu šo skaisto izdevumu.

Ja vēlies grāmatu aizņemties un izlasīt, dod ziņu!

Dahlov Ipcar. Deep Sea Farm. Down East Books, 2015

www.dahlovipcarart.com

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s