Diving after your Dreams in “The Aquanaut” by Jill Heinerth

“Becoming an aquanaut is a little bit like becoming an astronaut,” says Fabien Cousteau in an interview for Kids Sea Library. When Jill Heinerth was young, she wanted to be an astronaut. When she grew up, she became an aquanaut. Jill is an underwater explorer, a cave diver, and someone who has faced fear and felt the excitement of discovering new worlds. More people have walked on the moon than have been to some of the places Jill has explored on Earth. Inspired by her childhood memories, in The Aquanaut Jill tells a story about a girl who feels too young, too little and too far away from her dreams. In spite of this, the little girl finds creative ways to explore, meet new friends and have big adventures.

Jill Heinerth has written a memoir entitled Into the Planet (hope to add it it the Sea Library soon!); made TV series for the CBC, the National Geographic channel and the BBC; consulted on movies for directors like James Cameron; and produced documentaries, including We Are Water and Ben’s Vortex.

The Aquanaut is one of the most beautiful books in the Sea Library thanks to its colourful and dreamy pages. It is illustrated by Jaime Kim, who was born and raises in South Korea and now lives in North Carolina. Although she was a timid child who was afraid of just about everything, she discovers a sense of serenity in drawing. As a grown-up, Jaime finally stopped being afraid of everything but kept on drawing and painting. She works with gouache, watercolors and acrylics to create nostalgic and dreamlike illustrations inspired by childhood memories of her family, a well as movies, art and the outside world. Her favorite things are the sun, the moon, the sky and stars – which is why they always creep into her artwork.

The Aquanaut is written by Jill Heinerth, illustrated by Jaime Kim and published by Tundra in 2021.
“When I was young, the world seemed too dangerous. Everything was too hard. Places were too far away. I was too young. My parents kept saying, “Maybe when you are older…” But that was okay because I had a big imagination.” / “Kad biju maza, pasaule šķita pārāk bīstama. Viss bija pārāk grūti. Vietas bija pārāk tālu. Es biju pārāk jauna. Vecāki turpināja teikt: “Varbūt, kad kļūsi vecāka..” Bet tas nekas, jo man bija liela iztēle.”
When Jill was young, she wanted to float through space and see the moon up close. By becoming an aquanaut, she fulfilled that in a way. / Kad Džila bija maza, viņa sapņoja reiz lidināties cauri kosmosam un redzēt mēnesi pavisam tuvu. Kļūstot par akvanautu, viņa kaut kādā ziņā šo sapni piepildīja.
“I wanted to help others. It made me feel grown-up.” / “Es vēlējos citiem palīdzēt. Tad es jutos pieaugusi.”
When she become an aquanaut, she could help all marine creatures who needed help. / Kad viņa kļuva par akvanauti, viņa varēja palīdzēt visām jūras radībām, kurām tas bija nepieciešams.
When Jill was young, she wanted to fly. As an aquanaut she could fly underwater. / Kad Džila bija maza, viņa vēlējās mācēt lidot. Kā akvanaute viņa var lidot zem ūdens.
“I wanted to explore new worlds and meet new friends. I wondered what my new friends might look like.” / “Vēlējos izpētīt jaunas pasaules un satikt jaunus draugus. Prātoju, kā mani jaunie draugi varētu izskatīties.”
And here she is, a curious aquanaut, exploring the deep, encountering amazing animals. / Un te nu viņa ir – zinātkāra akvanaute, kas pēta dzīles un sastop fantastiskus dzīvniekus.
“I wanted to be brave. (I was scared of the creatures hiding in the dark.)” / “Es gribēju būt drosmīga. (Ļoti baidījos no radījumiem, kas varētu tumsā slēpties.)”
As an aquanaut she could overcome her fear and be a brave explorer. / Kļūdama par akvanauti, viņa varēja savas bailes pārvarēt un būt drosmīga pētniece.
“I wanted to travel into the future to see what I would become. I knew anything was possible.” / “Gribēju aizceļot uz nākotni, lai redzētu, par ko kļūšu. Es zināju, ka viss ir iespējams.”
Final spread in the book tells more about Jill as a real aquanaut, including photos from her underwater adventures (there’s even a selfie with sea lions, taken on seabed!) / Grāmatas pēdējais atvērums ir veltīts Džilai kā īstai akvanautei. Te ir arī fotogrāfijas no viņas zemūdens piedzīvojumiem (pat selfijs uz jūras gultnes ar jūras lauvām!)

“Kļūt par akvanautu ir mazliet līdzīgi kā kļūt par astronautu,” intervijā Bērnu Jūras bibliotēkai saka Fabiens Kusto. Kad Džila Heinerte (Jill Heinerth) bija maza, viņa vēlējās kļūt par astronauti. Kad viņa izauga, kļuva par akvanauti. Džila is zemūdens pētniece, kura nirst alās, pārvarot bailes un izjūtot jaunatklājējas prieku. Skaitā vairāk cilvēku ir staigājuši pa Mēness virsmu, nekā niruši vietās, kur ir bijusi Džila tepat uz Zemes. Savu bērnības atmiņu iedvesmota, grāmatā “Akvanaute” viņa stāsta par meiteni, kura jūtas pārāk maza un pārāk tālu no saviem sapņiem. Par spīti tam, mazā meitene liek lietā iztēli un atrod radošus veidus, kā izpētīt pasauli, satikt jaunus draugus un doties lielos piedzīvojumos.

Džila Heinerte ir sarakstījusi memuāru Into the Planet (ceru to kāddien pievienot Jūras bibliotēkas kolekcijai!), radījusi televīzijas radījumus CBC, the National Geographic un BBC kanāliem; konsultējusi tādus filmu režisorus kā Džeimsu Kameronu un producējusi dokumentālās filmas, tostarp We Are Water un Ben’s Vortex.

“Akvanaute” ir viena no skaistākajām Jūras bibliotēkas grāmatām, pateicoties krāsainajām un sapņainajām lappusēm. Ilustrāciju autore ir ir Jaime Kim, kas dzima un auga Dienvidkorejā, bet tagad dzīvo Ziemeļkarolīnā. Viņa bija bailīgs bērns – baidījās teju no visa, bet atrada mieru zīmējot. Kad pieauga, viņa pārstāja baidīties un turpināja zīmēt un gleznot. Māksliniece strādā ar guašām, ūdens un akrila krāsām, radot nostaļģiskas un sapnim līdzīgas ilustrācijas. Iedvesmu viņa meklē bērnības atmiņās, kā arī kino, mākslā un pasaulē sev apkārt. Visvairāk viņai patīk saule, mēness, debesis un zvaigznes, tālab viņas ilustrācijās tās vienmēr atradīsi.

www.jaimekim.com

Ja vēlies aizņemies “Akvanauti” angļu valodā vai jelkādu citu bērnu grāmatu, dod man ziņu!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s